• სასტუმროს ნომრები
  • კომფორტი
  • კოლექცია
  • პრემიუმ სერვისები
  • სასტუმროს ნომრები
  • კომფორტი
  • კოლექცია
  • პრემიუმ სერვისები

წესები და პირობები

1. შესავალი 

აღნიშნული მომსახურების წესები და პირობები ("პირობები", "მომსახურების პირობები") არეგულირებს თქვენს მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებას, რომელიც განთავსებულია მისამართზე - geotravel.ge  (ერთად ან ცალკე "სერვისი"), რომელსაც ოპერირებს ehotelspace-ს მიერ. 

ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, განსაზღვრავს ჩვენი სერვისის გამოყენებას და განმარტავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიცავთ და გავცემთ ინფორმაციას, რომელსაც ვიღებთ თქვენს მიერ ჩვენი ვებ-გვერდების გამოყენების შედეგად. 

ჩვენსა და თქვენს შორის შეთანხმება (კონტრაქტი) მოიცავს აღნიშნულ წესებს და პირობებს და ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკას (”შეთანხმებები”). თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ და გესმით შეთანხმებები და ეთანხმებით მათ. თუ არ ეთანხმებით შეთანხმებებს (ან ვერ შეასრულებთ), შეგიძლიათ არ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით, მაგრამ გთხოვთ, შეგვატყობინოთ ელ. ფოსტაზე ninochumburidze72@gmail.com  იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ არსებული სიტუაციიდან გამოსავლის მოძიება. ეს პირობები ვრცელდება ყველა ვიზიტორზე, მომხმარებელზე და სხვა სერვისებზე წვდომის მსურველზე. 

2. კომუნიკაცია

ჩვენი სერვისის გამოყენებით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ სიახლეების, მარკეტინგული ან სარეკლამო მასალების და სხვა ინფორმაციის მიღებაზე, რომელიც შეიძლება ჩვენგან იქნას გამოგზავნილი. ამასთან, თქვენ შეიძლება უარი თქვათ ზემოთ აღნიშული ინფორმაციის მიღებაზე ჩვენს ელ. ფოსტაზე: ninochumburidze72@gmail.com გამოწერის გაუქმების თაობაზე შეტყობინებით.   

3. დაჯავაშნა 

თუ თქვენ აკეთებთ ჯავშნებს ჩვენს სასტუმროს ოთახებზე ჩვენს ვებსაიტზე, ეს არის პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც შეგროვდება თქვენგან: პირადობის მონაცემები (რომელიც მოიცავს სახელს, გვარს ან მსგავს იდენტიფიკატორს);

საკონტაქტო მონაცემებს (რომელიც მოიცავს ბილინგის მისამართი, მიწოდების მისამართი, ელ.ფოსტის მისამართი და ტელეფონის/ტელეფონის ნომრები), ფინანსური მონაცემები (რომელიც მოიცავს თქვენი გადახდის ბარათის რეკვიზიტებს), კონკრეტული მონაცემები თითო კლიენტზე (რომელიც მოიცავს თქვენს მომხმარებლის სახელს და პაროლს, თქვენს მიერ შესრულებულ დაჯავშნას, შესყიდვებს ან შეკვეთებს, თქვენი ინტერესები, პრეფერენციები, გამოხმაურება და გამოკითხვის პასუხები), გამოყენების მონაცემები (რომელიც მოიცავს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს ვებსაიტს, პროდუქტებსა და სერვისებს), მარკეტინგისა და კომუნიკაციის მონაცემებს (რომელიც მოიცავს თქვენს პრეფერენციებს ჩვენგან და ჩვენი მესამე მხარისგან რეკლამის მიღებისას). 

გადახდისა და შესყიდვების განხორციელებისათვის, შესაძლოა საჭირო გახდეს ჩვენი მხრიდან მესამე მხარის სერვისის გამოყენება. თქვენი ინფორმაციის მოწოდებით, თქვენ გვაძლევთ უფლებას, რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია მესამე მხარეს, რომელიც ექვემდებარება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. 

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს უარი ვთქვათ ან გავაუქმოთ თქვენი ჯავშანი გარკვეული მიზეზების გამო, მათ შორის მაგრამ არა მარტო: თავისუფალი ოთახების ხელმისაწვდომობა, მომსახურების აღწერილობაში ან ფასში შეცდომების არსებობა, შეცდომები თქვენს ჯავშანში ან სხვა მიზეზები.

ჯავშნის გაუქმების პირობები ინდივიდუალურია და ჩვენ სურვილის შემთხვევაში მოგაწვდით დეტალებს . 

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი ვთქვათ ან გავაუქმოთ თქვენი შეკვეთა, თაღლითობის ან უნებართვო, ან უკანონო ტრანზაქციაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში.

სასტუმროში დასაშვებია შინაური ცხოველის ყოფნა, რომლის მაქსიმალური წონა არ უნდა აღემატებოდეს 5 კილოს. 

სასტუმროში განისაზღვრება წყნარი საათები კერძოდ საღამო  23:00 საათიდან დილის 09:00 საათამდე, რომელის დროსაც დაუშვებელია ხმაური.

4. შეკვეთის გაუქმება /თანხის დაბრუნება/ანაზღაურება

4.1  მომხმარებელი  ჯავშნის დროს იხდის ჯავშნის ჯამური ღირებულების 100%-ს. 

4.2  როდესაც სტუმარი ვერ ახერხებს ჩამოსვლას,  ჯავშანის  გაუქმება  შესაძლებელია სასტუმროში შესვლის  თარიღამდე  არა უგვიანეს  7  დღით   ადრე.  თანხის დაბრუნება/ ანაზღაურება ხორციელდება გაუქმებიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში   გადახდილი თანხა უკან არ ბრუნდება.

5. შემადგენლობა/კონტენტი

ნებისმიერი ვიზუალური და ტექსტური მასალა, რომელი განთავსებულია ჩვენს ვებ-გვერდზე, წარმოადგენს geotravel-ს საკუთრებას ან აქვს გამოყენების ნებართვა. თქვენ არ გაქვთ უფლება გაავრცელოთ, შევცვალოთ, გადაუგზავნოთ, გადმოწეროთ, დააკოპიროთ ან გამოიყენოთ აღნიშნული კონტენტი სრულად ან ნაწილობრივ პირადი კომერციული მიზნებისთვის ან წინასწარ წერილობითი ნებართვის მიღების გარეშე.

6. აკრძალული გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისი მხოლოდ კანონიერი მიზნებით და პირობების შესაბამისად.

7. ანალიტიკა

ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ მესამე მხარის მომსახურება, ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგისა და ანალიზისთვის.

8. ანგარიშები

როდესაც თქვენ ქმნით ანგარიშს ჩვენს ვებ-გვერდზე, თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ზუსტი, სრულყოფილი და აქტუალურია ნებისმიერი დროისთვის. არასწორმა, არასრულმა ან მოძველებულმა ინფორმაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს თქვენი ანგარიშის დაუყოვნებლივი გაუქმება.

9. მარეგულირებელი კანონი

წესები და პირობები რეგულირდება და ინტერპრეტაცია ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამისი მარეგულირებელი კანონის ფარგებში, მასთან კონფლიქტში მყოფი დებულებების გათვალისწინების გარეშე.ჩვენს მიერ ამ პირობების რაიმე უფლების ან დებულებების შეუსრულებლობა, არ განიხილება ამ უფლებების უგულებელყოფად. თუ ამ პირობების რომელიმე დებულება სასამართლოს მიერ ბათილად ან კანონიერი ძალის არმქონედ ჩაითვლება, ამ პირობების დარჩენილი დებულებები რჩება მოქმედად.

11. ცვლილებები

სერვისში ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შევიტანოთ ცვლილებები ჩვენს მომსახურებაში, ჩვენი შეხედულებისამებრ.

12. დასტური/თანხმობა

ჩვენი სერვისით ან ჩვენს მიერ მოწოდებული სხვა სერვისის გამოყენებით, ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ და გაეცანით ამ წესებსა და პირობებს და ეთანხმებით მათ.

13. დაგვიკავშირდით

გთხოვთ, თქვენი გამოხმაურება, კომენტარები, ტექნიკური დახმარების მოთხოვნა გამოაგზავნოთ ელ. ფოსტაზე: ninochumburidze72@gmail.com